התראה טרם הכרזת סכסוך עבודה בחברת הטסטים מילגם


לאיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות הגיעו דיווחים מציבור בוחני כי במהלך הימים האחרונים חברת מלגם זכיינית מבחני הנהיגה, פעלה לביטול
מאות רבות, ואולי אף אלפים, של מבחני נהיגה מעשיים כך שלא תידרש להשיב מחל"ת בוחני הנהיגה המועסקים על ידה.

כתוצאה מכך חל קיטון בכמות הזמנת הבחינות המעשיות.

איגוד עובדי התחבורה הוציא היום מכתב הזהרה למנהלי החברה בה הוא מאיים כי אם חברת מלגם לא תפעל עד ל-5/5/20, לשיבוץ מיידי של 14 בחינות נהיגה מעשיות ביום עבודה לכל בוחן, יכריז האיגוד מיידית על סכסוך עבודה בחברה – על כל המשתמע והנובע מכך.


למכתב ההתראה הקליקו כאן
התראה טרם הכרזת סכסוך עבודה בחברת הטסטים מילגם