דני שטרוזמן
מנכ"ל ב.ב.ד – בטיחות בדרכים המרכז להדרכה