הדר וינברגר


הדר וינברגר
מנהלת חטיבת פרויקטים יזמיים, אגף‏ טכנולוגיה וזכיינות‏ – נתיבי‏ איילון