זהר רז


זהר רז
BSC בבטיחות וMA בחינוך. ממונה בטיחות וקצין בטיחות בתעבורה, יועץ בטיחות וחוקר תאונות לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בעבר ראש מדור בטיחות בדרכים של צה"ל, קצין הבטיחות וחוקר תאונות של זרוע היבשה