נחום יהושע


נחום יהושע
כלכלן ראשי מינהל הדלק והגז משרד האנרגיה