צביקה דן


צביקה דן
משנה למנכ"לית ומנהל חטיבת המבצעים רשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד)