שחר פרטוק


שחר פרטוק
מנהל תחום נהיגה ופיקוח ארצי, ביה"ס לנהיגה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים