דלית רגב


מנהלת אגף פיקוח ובקרת רכב האמונה על תחום קציני הבטיחות במשרד התחבורה