מיכל כרמלי


עוזרת ראש ענף ובקרת רכב במשרד התחבורה.