צביקה שטיין
מנהל קשרי ספקים ופיתוח עסקי חברת סונול EVI