ביום 14.5.2020 פורסם ברשומות תיקון מס' 2 לצו התעבורה הארכת תוקף רישיונות רכב, להלן עיקריו:
  • כל חידושי רישיונות רכב שחלו בין התאריכים 16.3.2020 - 16.4.2020, הוארכו בעוד 16 ימים ובסה"כ ב-76 ימים.
  • כל חידושי רישיונות רכב שיחולו בין בתאריכים 17.4.2020 - 17.5.2020, הוארכו בעוד 14 ימים ובסה"כ ב-44 ימים.
קישור להנחייתו של אברהם ישעיהו, מנהל תחום קציני הבטיחות במשרד התחבורה לקציני הבטיחות

קישור לצו התעבורה (הארכת תקופת תוקף רישיון רכב) (תיקון מס' 2) מיום 14.5.2020

קישור לצו התעבורה (הארכת תקופת תוקף רישיון רכב)(תיקון) מיום 5.4.2020

קישור לצו התעבורה (הארכת תקופת תוקף רישיון הרכב) מיום 16.3.2020
הארכת תוקף רישיונות רכב עקב מגפת הקורונה image