מדינת ישראל, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, אגף בכיר ביטחון, חירום וסייבר

מטרת נוהל זה היא להסדיר ולפרט את התהליך הנדרש לקבלת ההיתר, משלב הגשת בקשה ועד קבלת החלטה בעינייניה, וככל שאושרה - לפרט את חובת מקבלי ההיתר, ברמות השונות. בנוסף מסדיר הנוהל את הליך ההשגה על החלטת הוועדה

לקבלת הוראות הנוהל  - הקליקו כאן

נוהל הנפקת היתר לרכב ביטחון המפיץ אור מהבהב כחול! image