פורסם ב- 24 במרס 2021

הנהלת הפורום שמחה להעביר לקציני הבטיחות ולחברי הפורום את הוראת התקנה החדשה 83ד. בדבר "מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שפורסמה ברשומות ביום 24/3/2021 וכן את צו התעבורה (עבירות קנס) (הוראת שעה), התשפ"א 2021

המידע על התקנה החדשה והוראת השעה התקנות הועברו באדיבותו של מר דודו אלוש, מנהל פורום קציני הרכב והבטיחות.


לתקנה החדשה - הקליקו כאן

קובץ תקנות התעבורה 83ד. image