המרכז הבינלאומי לכנסים, ביקש את מר דוד אלוש, יו"ר פורום התחבורה והיועץ האקדמי של כנס קציני התחבורה והבטיחות בתעבורה, להכין לקראת הכנס המקצועי, ספר הנחיות שיסיע לקציני התחבורה והבטיחות בתעבורה להפחית את הסיכון לתאונות, לשמור על תקינות כלי הרכב וליצור תרבות של בטיחות. גזור ושמור

לקראת כנס קציני הרכב והבטיחות בתעבורה, ביקש המרכז הבינלאומי לכנסים, מהמומחים והמרצים של הכנס לרכז ספר עצות להתנהלות חלקה, בסגנון עשה ואל תעשה שניתן לקדם בעזרתם את הבטיחות בקרב נהגי הארגון!