לוח מצגות - לשימוש משתתפי הכנס

המרכז הבינלאומי לכנסים מודה משתתפי על כנס קציני התחבורה והבטיחות בדרכים – 2023, הכנס המקצועי למנהלי תחבורה, קציני רכב ובטיחות בתעבורה שנערך בחודש אפריל 2023.

כנס קציני הרכב והבטיחות בדרכים, דן בנושאי הליבה שעל סדר היום והעניק לכם את הפתרונות והכלים הדרושים לביצוע תפקידכם בצורה יעילה ונכונה.

הכנס כיסה מגוון רחב של נושאים הקשורים לתעבורה ובטיחות בדרכים, כולל אסטרטגיות וטכנולוגיות עדכניות, הערכת סיכונים, חקירת תאונות ושיטות עבודה מומלצות ועוד

לפי בקשתו של מר דוד אלוש,המנהל המקצועי של פורום מנהלי התחבורה וקציני הבטיחות בתעבורה, ולאור חשיבות הנושאים הבהם דן הכנס, אנו מעמידים לרשות כל חברי הפורום את לוח המצגות המקצועיות שניתנו לבאי הכנס, וזאת לטובת כל חברי הפורום, גם אלו שלא הגיעו לכנס.

מחלקת ההדרכה של המרכז הבינלאומי לכנסים מתכבדת להעביר לכם להלן את המצגות כפי שנמסרו על ידי המרצים לשימוש משתתפי הכנס.

הערה: המצגות מוגנת בזכויות יוצרים. אין להפיצם למי שאינו חבר בפורום ואין לעשות בהם שימוש מסחרי. תודה.

הנחיות לביצוע עבודה תקינה לפי חלק י' החדש לתקנות התעבורה
מצגת הרצאתו של מר סוכר אוסאמה, מנהל גף קציני הבטיחות, משרד התחבורה
הרצאת מומחה למתן הנחיות חדשות והוראות ניהול ספרי החשבונות לצד סוגיות אקטואליות במס ערך מוסף – שינויי פסיקה, מדיניות והשפעתם על כל אחד ואחד מאתנו. מה צפוי בתחום המע"מ בשנה הקרובה.

להורדת המצגת : לחץ כאן


תקנות התעבורה החדשות

מצגת הרצאתו של מר ירון מאיר- מומחה תעבורה, קצין בטיחות בחברת אגד

ניתוח התקנות החדשות בתחום האפור להבנת הדרישות מקצין הבטיחותלהורדת המצגת : לחץ כאן 


סקירת המבנה החדש באגף הרישוי ומתן השירות במחוזות
מצגת הרצאתו של מר יוסי ניזרי - מנהל בכיר באגף הרישוי, משרד התחבורה
הכנס אירח את מר יוסי ניזרי - מנהל בכיר באגף הרישוי, במשרד התחבורה, להרצאה ועדכון של קציני הרכב והבטיחות על המבנה החדש של אגף הרישוי, משרדי הרישוי, מבחני נהיגה - עיוני ומעשי ושירותי האגף.
החלק האחרון של ההרצאה הוקדש לשאלות ותשובות.

להורדת המצגת : לחץ כאן


מסקנות מחקר של הכנסת על שיטת הניקוד בעבירות תנועה על נהגים והשלכותיה על הבטיחות בדרכים
 מצגת הרצאתה של גב' אסנת אלגום מזרחי- רכזת מחקר ומידע בכירה במרכז המחקר והמידע של הכנסת
הכנס אירח לשיחה ודיוו את אסנת אלגום מזרחי, רכזת מחקר ומידע בכירה במרכז המחקר והמידע של הכנסת, ההרצאה תכלול רקע כללי על שיטת הניקוד ועל קורסי נהיגה נכונה כ"אמצעי תיקון" לעבירות תנועה שבגינן נצברו נקודות, תוך אזכור שינויים שחלו בשיטת הניקוד בשנים האחרונות.

להורדת המצגת : לחץ כאן 


כללים מנחים ועצות מומחה למזעור סיכונים וליצירת תרבות של בטיחות בתעבורה
ספר הנחיות של מר דוד אלוש, יועץ ומרצה בכיר למקצועות התחבורה, מומחה בתחום התעבורה והבטיחות בדרכים
מר דוד אלוש, יו"ר פורום התחבורה והיועץ האקדמי של כנס קציני התחבורה והבטיחות בתעבורה, שהינחה את הכנס, הכין לקראת הכנס המקצועי, ספר הנחיות שיסיע לקציני התחבורה והבטיחות בתעבורה להפחית את הסיכון לתאונות, לשמור על תקינות כלי הרכב וליצור תרבות של בטיחות.


להורדת ספר ההמלצות : לחץ כאןשמחנו לארח - נתראה בכנס הבא!