נשמח לקבל טיפים או הנחיות נוספות שיש בהם כדי לתרום למזעור סיכונים וליצירת תרבות של בטיחות בתעבורה .
ההמלצה או הטיפ ישלחו לעורך המאמר, מר דוד אלוש.
*
*
*
*