מאת מערכת "דברי הכנסת"

הסדרת נהיגתם של בעלי רישיון לקנביס רפואי image
פקודת התעבורה ]נוסח חדש[ אוסרת נהיגה תחת השפעת קנביס, בין שהוא ניתן למטרות רפואיות ובין שהוא משמש למטרות אחרות. לפי פקודת התעבורה, "שיכור" הוא בין השאר מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן או מי שנתון תחת השפעת סם מסוכן. לפי סעיף 46 ב בפקודה, "סם מסוכן" הוא "כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים, למעט סם שקבע שר הבריאות ובתנאים שקבע". צמח הקנביס על כל נגזרותיו ורכיביו )למעט שמן המופק מזרעיו( מוגדר בפקודת הסמים "סם מסוכן". עד כה שר הבריאות לא מימש את הסמכות המוקנית לו בפקודת התעבורה להחריג סם זה, ועל כן בישראל אסור לנהוג תחת השפעת קנביס.

לפי נתוני המשטרה, בשנים 5186 5181 אירעו בישראל 592 591 תאונות דרכים שנגרמו מנהיגה תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול. תאונות אלו היו 5% מכלל תאונות הדרכים בשנים הללו. אשר לתאונות תחת השפעת סמים בלבד, מאז שנת 5181 גדל מספרן משמונה בשנת 5181 ל 59 בעשרת - החודשים הראשונים של שנת 5182 . תאונות הדרכים תחת השפעת סמים בלבד הן 5% מהתאונות תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול. לא ידוע כמה מתאונות הדרכים האלה נגרמו מנהיגה תחת השפעת קנביס.


למאמר המלא הקליקו כאן!