סיכום ישיבה 16/06/20221

בתאריך 01/09/2020 פגע אוטובוס של חברת אפיקים במעבר המשוקע בני דן )גובה המעבר 3.2 מ'(.
באותו לילה בוצעה עבודה בגשר בן אליעזר )רחוב התערוכה( ולכן התנועה הוסטה מזרחה לדרך -
אוסישקין/בני דן.
בעקבות התאונה , עלה הצורך ליידע את חברות ההיסעים בדבר קיום גשרים נמוכים )פחותים מ 4
מטר גובה( ברחבי העיר.


להנחיה המלאה ולמפת מעברים נמוכים בתל אביב הקליקו כאן
ידוע חברות ההיסעים בדבר גשרים נמוכים תל אביב יפו image