סיכום חציון 1 לשנת 2023

הרלב"ד ומשרד התחבורה מתכבדים להגיש לידיעתכם עדכונים ומידע מקצועי לסיכום החציון הראשון של שנת ,2023 בדגש על תחום הרכב הכבד.

בדברי הפתיחה למדריך הודיע דלית רגב, אגף פיקוח ובקרת רכב וארגונים ממשרד התחבורה, וענת ג'יניאו אבירם אגף אכיפה ורכב, מהרלב"ד משרד התחבורה ממשיך לפעול במרץ למימוש תוכנית העבודה הרב שנתית של הרלב"ד לצמצום הנפגעים בתאונות הדרכים ביישובי אשכול המפרץ, שמתוכננת להתרחב לרשויות מקומיות נוספות בהמשך.

כמו כן נמשכת העשייה לקידום תוכנית האב להובלה יבשתית של סחורות ומטענים.
המשרד ממשיך לקבל מקציני הרכב והבטיחות תגובות לאחר פרסום הידיעון הקודם והתייחס אליהן בכובד ראש, במטרה לחזק את שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים
העוסקים בתחום הבטיחות בדרכים.

המשרד רואה בקציני הרכב והבטיחות שותפים מרכזיים במימוש מדיניות של בטיחות בחברות
ובארגונים ומוקירים את פועלכם להגברת העיסוק בנושא ולצמצום ההיפגעות.

פורום מנהלי התחבורה וקציני הבטיחות בתעבורה,  מביא לטובת חברי הפורום את הידיעון במלואו.

לקבלת הידיעון, הקליקו כאןידיעון קציני הבטיחות בתעבורה image