תקנות התעבורה


תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשע"ט-2019 - תפקידי קצין הבטיחות בתעבורה

  • בעל מפעל לא יעסיק קצין בטיחות במפעלו בכל תפקיד זולת קצין בטיחות.
  • חברות הליסינג והשכרת הרכב יצטרכו להעסיק קצין בטיחות אחד על כל 250 נהגים, ללא קשר למספר כלי הרכב שבבעלות החברה.
  • בעל מפעל וקצין הבטיחות ינהלו את מספרי כלי הרכב שבבעלות המפעל באופן מקוון.
  •  קצין הבטיחות מחויב לבצע בדיקת תקינות לרכב בהתאם לטפסים שבתוספת לתקנות. רכב שאינו נמצא בחצר חברת הליסינג/השכרה אחת לשישה חודשים. רכב שנמצא בחצר חברת הליסינג/השכרה אחת לשלוש שנים.

לנוסח התיקון ושל תקנות התעבורה הקליקו כאן:

תיקון מספר 6 לתקנות התעבורה קובע:
תקנות התעבורה