פורום קציני הרכב והבטיחות מביא להלן את הדוח המלא לבחינת סמכות הדיון בעבירות תעבורה מסוג "ברירת משפט"

הדוח בחן את האפשרות להעביר חלק מעבירות התעבורה, המסווגות כעבירות "ברירת משפט", למסלול משפטי מינהלי, במקום המסלול הפלילי.

בראש הצוות עמדו הנשיא אביטל חן, נשיא בתי משפט השלום והנשיא אינאס סלאמה, נשיא בתי משפט השלום במחוז חיפה, וחברים בו גורמים שונים ממשרדי הממשלה הרלבנטיים, כמו גם מהנהלת בתי המשפט.

המלצתו העקרונית של הדוח היא כי נכון להפוך את עבירות התעבורה מסוג "ברירת משפט" ל"הפרות תעבורה מינהליות", ולהקים בית דין מינהלי לתעבורה תחת משרד המשפטים, שיפעל כערכאה ראשונה לטיפול בהפרות מינהליות אלה ). 

בית הדין יחיל ביקורת שיפוטית מינהלית, ודו"ח תנועה בהפרה מינהלית לא יהווה התחלה של הליך פלילי פוטנציאלי, אלא ישקף החלטה מינהלית לפיה על הנהג לשלם תשלום כספי. 

לא יחול שינוי במנגנון רישום הנקודות כפועל יוצא של העברת הדו"חות האמורים למסלול של הפרת תעבורה מינהלית.

הדוח מציג נתונים חשובים במגוון תחומי תעבורה ואכיפה ויכול להוות חומר רקע מרתק לעוסקים בתחוםסמכות הדיון בעבירות תעבורה מסוג "ברירת משפט" image